ШУМЪТ

                                   

Home
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ШУМЪТ
ОПИТИ
ТЕСТ
НАШАТА ЦЕЛ
ЗА НАС

                             

Човешкото ухо е съвършен преобразовател на звука, свързан с един компютърен център-мозъка.То има следните характеристики:  

1. реагира на честоти в интервала 16Hz 20кHz

2. чувствителността към различните честоти не е еднаква

3. нивото на възприемания звук варира от 0 до120dB

4. праговата амплитуда на реагиране съответства на трептения с амплитуда, по-малка от размера на атом

У бозайниците и човека ухото има 3 части: външно, средно и вътрешно ухо.

Чрез слуховия анализатор човек получава непрекъснато информация от заобикалящия го свят, дори и при дълбок сън.

Слуховият анализатор помага на човек да опознае заобикалящата го действителност- живата и нежива природа; той има значение и за правилното развитие и усвояване на говора, има значение и за развитието на втора сигнална система. Слуховият анализатор ни помага да сме част от света около нас.

Възприемането на звуковите трептения от околната среда се осъществява от протичането на два основни процеса, следващи един след друг- механичен и биохимичен.

Първият процес на възприемане на звуковите вълни е физичен. При него звуковите вълни преминават по пътя на проводния апарат на ухото (ушна мида, външен слухов проход, тъпанче, слухови костици, кръгло и овално прозорчета, течности и мембрани на вътрешното ухо) и достигат до сетивните клетки на Кортиевия орган.

Ушната мида събира и насочва звуковите вълни към външния слухов проход. Външният слухов проход като кухина играе ролята на резонатор на звуковите вълни с честота от 800 до 1000Hz, поради което те се провеждат по-добре.

Звук със сила 1 dB едва се улавя от млад човек с нормален слух. Такъв звук наричаме праг на чуване. Звуци със сила 120 dB предизвикват чувство за болка поради разпъването на тъпънчевата мембрана. Такива звуци могат да доведат до спукване на мембраната, дори до трайно увреждане на слуха.

 

Звук със сила 1 dB едва се улавя от млад човек с нормален слух. Такъв звук наричаме праг на чуване. Звуци със сила 120 dB предизвикват чувство за болка поради разпъването на тъпънчевата мембрана. Такива звуци могат да доведат до спукване на мембраната, дори до трайно увреждане на слуха.

 

 

Home | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ШУМЪТ | ОПИТИ | ТЕСТ | НАШАТА ЦЕЛ | ЗА НАС

 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this web contact [pmg_ss@mail.bg].
Last updated: 02/18/08.