ТЕСТ

                                   

Home
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ШУМЪТ
ОПИТИ
ТЕСТ
НАШАТА ЦЕЛ
ЗА НАС

ТЕСТ ЗА ЗВУКОВИ ВЪЛНИ

Посочете верния отговор.

 1.      Кое физично явление се смята за вълни, които са причинени от вибрация на обект и се възприемат от човешкото ухо?

a) светлина

b) звук

c) гравитация 

  1. Звуковите вълни преминават през въздуха по следния начин:

a)  от причиняване на трептене или преместване на частиците от въздуха

b)  от силата на гравитацията, която ги привлича към земята

c)  чрез силата на намагнитване 

  1. Трябва ли в пространството да има въздушни частици за бъде звукът чут?

a)  да

b)  не 

  1. Звукови вълни с честота под 20 Hz са:

a)  свръхзвук

b)  инфразвук

c)  ултразвук 

  1. Звукови вълни, които са приятни за ухото се наричат:

a)  шум

b)  музика

c)  какафония 

  1. Звукови вълни с честота над 20 000 Hz са:

a)  свръхзвук

b)  инфразвук

c)  ултразвук 

  1. Сблъсъкът между молекулите във въздуха предизвиква:

a)  разреждане

b)  сгъстяване

c)   изпарение 

  1. Отслабването на звуковата вълна се нарича:

a)  разреждане

b)  сгъстяване

c)  изпарение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ШУМЪТ | ОПИТИ | ТЕСТ | НАШАТА ЦЕЛ | ЗА НАС

 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this web contact [pmg_ss@mail.bg].
Last updated: 02/18/08.