ЗА НАС

                                   

Home
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ШУМЪТ
ОПИТИ
ТЕСТ
НАШАТА ЦЕЛ
ЗА НАС

Сайта подготвиха:

Живко Димитров, 10 а клас - web-дизайн и озвучаване;

Станислав Колев, 10 в клас - информация;

от природоматематическа гимназия "Св.Климент Охридски", гр.Силистра

 

с любезното съдействие на:

инж. Любомир Димитров, учител по информатика в ПМГ "Климент Охридски",
е-mail ld_ivanov@abv.bg,

 г-жа Нейка Тонева, учител по физика в ПМГ

и за провеждането на експеримента - Мултицентър към Център за работа с деца,гр. Силистра.

 

E-Mail: pmg_ss@mail.bg
Адрес:  7500 гр.Силистра
ул. Москва 43
тел. 086/882645

Home | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ШУМЪТ | ОПИТИ | ТЕСТ | НАШАТА ЦЕЛ | ЗА НАС

 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this web contact [pmg_ss@mail.bg].
Last updated: 02/18/08.